Kde nás nájdete

Nám. M. R. Štefánika 3512/20, 955 01 Topoľčany, Telefón: 0948 165 736, e-mail: LiliMobil.Topolcany@gmail.com

Otvorené v pracovné dni od 9:30 do 16:00 hod.

Prevádzkuje: VLASR s.r.o. ,Krušovská 1831/B, 955 01 Topoľčany, IČO: 47178124 DIČ: 2023782508, IČ DPH: SK, Zapísané v OR SR, 29. mája 2013, na OS Nitra, odd. Sro, vl.č.34360/N,Oddiel Sro, Vložka číslo: 34360/N, SK43 1100 0000 0029 2089 Telefón: 0948 165 736, e-mail: LiliMobil.Topolcany@gmail.com